Varlıklı olmak mı, var olmak mı?

Demokrasi: büyük yalan!

2020-08-28

Bireyin degeri

  • Beynindeki bilgi
  • Elindeki beceri
  • Kalbindeki sevgi ile belirlenir.

Bu gözle baktığımızda yurdum insanının bir bölümünü oluşturan seçmenimizin ne denli değerli olduğunu sormalıyız. (Avrupadaki seçmen için de aynı durum geçerli).

Egemen güçlerin dünya hakimiyeti kurmak için uyguladıkları yöntem

Kontrol etmek istedikleri toplumu

  • Cahil bırak
  • Aç bırak

takdiği ile yönlendirmekteler.

Geniş bilgi İngilizce The Protocols of Zion belgesinde bulunmakta.

Dünyamızın içinde bulunduğu politik, ekonomik, sosyolojik duruma bakıldığında, yukarıdaki belgede yazılanların yavaş yavaş sindirilerek toplumlara kabul ettirile geldiğini görebiliriz. Cahil kitlelere "sen kıymetlisin, seni adam yerine koyuyoruz, sana da bir rey hakkı veriyoruz" demek büyük bir yalan değil de nedir? Egemen güçler çok iyi biliyorlar ki cahiller bilgileri ile değil duyguları ile (alnı secde görüyor) seçim yapmaktalar.

Bizim iyi niyetli aydınlarımız da demokrasi deyip durmaktalar, büyük bir yalana ortaklık etmekteler, bilgiden yoksun bireylerin hiç bir şekilde seçme hakkı olamaz. "Devlet" diye bir kavram olmasa, toplumlar kendilerini bilgili bireylerin bir araya gelerek (Şaman toplumlarında olduğu gibi) yönetse, egemen güçlerin ele geçirebilecekleri bir devlet olmayacaktır.

Tabii şöyle olsa, böyle olsa demek gerçekleri yansıtmıyor. Gerçek şu ki, iki bin yıldan fazla bir süredir Siyonistler dünya hakimiyeti kurma emellerini kendi kuşakları boyunca sürdürmüşler, ve artık seçim, parlemento, iktidar, demokrasi gibi kavramların kendi çıkarlarına hizmet etmesi noktasına dünyayı getirmişlerdir.

Peki bizlere düşen nedir? Kuşaklar boyu sürecek ve topyekun katılımla gerçekleşebilecek bir seferberlik ile Anadolu'ya devrimleri, bilimi, sanatı, tarihi, Türk dilini öğretmek, ulus olma bilincini oluşturmaktır. Çünkü emperyalizmin tek çaresi ulusalcılıktır, ve tüm dünya insanları da bir ulus çatısı altında olmalıdırlar.

Kalın sağlık ve sevgi ile

© 2019-2020 Kemal Gençay, Gatsby ile yapılmıştır